Proefsleuven in Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 24-06-2010.

Op 9 juni wordt in het toekomstig woongebied Lage Heide gestart met het graven van tientallen proefsleuven ten behoeve van archeologisch onderzoek. Het graafwerk gebeurt door ACVU-HBS Archeologische Bedrijven, een opgraafbedrijf dat in opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam werkt.

 

Als eerste wordt gegraven ten westen van de Venbergseweg, wat later ook in het zuidoosten van het woongebied. Op een aantal bestaande landbouwpercelen mag niet worden gegraven. De sleuven worden 20 tot 25 meter lang, 4 meter breed en ongeveer een halve meter diep: voldoende om in de 'ongestoorde ondergrond' een kijkje te kunnen nemen.

 

Eerder gehouden booronderzoek doet vermoeden dat er in de bodem woningresten worden gevonden uit de periode van de late prehistorie tot de middeleeuwen. De archeologen zullen vooral op zoek gaan naar verkleuringen in de bodemlagen, die op onder meer palen in de grond wijzen. Het destijds gebruikte hout is in de regel al lang vergaan, maar laat wel een verkleuring achter.

 

Het onderzoek duurt ongeveer twee weken, waarna rapport wordt uitgebracht. Als de resultaten aanleiding vormen voor vervolgonderzoek, moet de gemeente Valkenswaard daar eerst weer toestemming voor geven.