Prestatieafspraken 2012 Woningbelang en gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.

Woningbelang en de gemeente Valkenswaard werken samen aan een leefbaar Valkenswaard. In de prestatieafspraken 2012 tussen de gemeente en Woningbelang zijn hierover afspraken vastgelegd.

 

Hiermee onderstrepen beide partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wonen in de breedste zin van het woord.

 

V.l.n.r. Burgemeester drs. A. Ederveen, wethouder E. Buiter en directeur/bestuurder R. Möhlmann van Woningbelang, bij de ondertekening van de prestatieafspraken op 13 februari 2012.

 

De belangrijkste afspraken in de prestatieafspraken hebben betrekking op:

  • nieuwbouw, voornamelijk voor de doelgroepen starters en senioren
  • herstructurering
  • wijkontwikkelingsplannen.

 

Nieuwbouw voor starters

Aan de Haagstraat realiseert Woningbelang 18 huurwoningen voor starters. Eigenlijk zouden hier 18 sociale koopwoningen gebouwd worden. Maar omdat het voor starters steeds moeilijker is om de financiering voor een koopwoning rond te krijgen, verwachten de gemeente en Woningbelang de starter beter tegemoet te komen door huurwoningen aan te bieden. Dat geldt ook voor de nieuwbouw aan de Heiakker. Hier komen 18 huurwoningen voor starters in plaats van koopwoningen.

 

Nieuwbouw voor senioren

Aan de Waalreseweg bouwt Woningbelang in samenwerking met de gemeente Valkenswaard twee appartementengebouwen. Het ene gebouw bestaat uit 36 seniorgeschikte appartementen in de betaalbare huur. Het andere gebouw bevat 28 seniorgeschikte appartementen in de duurdere huur. Aan de Waalreseweg komen, naast de seniorgeschikte huurappartementen, ook 17 koopwoningen.

 

Herstructurering

De woonwensen van bewoners veranderen in de loop der jaren. Ook de bevolkingssamenstelling wijzigt. Woningbelang past daar haar woningen op aan. Dat doet ze onder andere door (groepen) woningen te slopen en er nieuwe te bouwen. Dat noemen we herstructurering.

 

In 2012 slopen we twee groepen woningen: de Ginneve-flat aan de Nieuwe Waalreseweg en de 60 woningen in de Bosstraat. Op de plek van de Ginneve-flat bouwt Woningbelang in samenwerking met de gemeente en Valkenhof 44 woningen waar verzorgings- en verpleeghuishulp kan worden gegeven. De appartementen in de Bosstraat maken plaats voor woningen voor starters en senioren.

 

Wijkontwikkelingsplannen en 'Wijken met Accent'

In de wijken 't Gegraaf en Dommelen-Noord zijn we al bezig met wijkontwikkelingsplannen. De activiteiten uit deze plannen blijven doorlopen. Dat geldt ook voor het integraal dorpsontwikkelingsplan in Borkel en Schaft. Voor de wijk Turfberg is onlangs een traject gestart voor het realiseren van een wijkontwikkelingsplan.

 

Verder loopt het project 'Wijken met accent' (voorheen woonservicezones) in Hoge Akkers en Geenhoven door in 2012. Bij 'Wijken met Accent' staat niet alleen de leefbaarheid hoog in het vaandel, maar nadrukkelijk ook de koppeling met zorg. Deze tendens is overigens ook steeds meer aan de orde in de wijkontwikkelingsplannen.

 

Naast de prestatieafspraken voor 2012 gaan de gemeente en Woningbelang ook weer meerjarenafspraken maken. In 2012 stelt de gemeente Valkenswaard een woonvisie op. Deze woonvisie is de basis voor nieuwe meerjarenafspraken tussen de gemeente en Woningbelang vanaf 2013.