Presentatie oplossingen wateroverlast Dommelen-Noord

Dit item is gearchiveerd op 03-07-2014.

Woensdag 2 juli a.s. om 19.00 uur presenteert de gemeente Valkenswaard de mogelijke oplossingen om wateroverlast in de omgeving van Wannerwei/Schrijnerwei te verhelpen. Ook bespreekt de gemeente dan de uiteindelijke inpassing hiervan in Dommelen-Noord met bewoners. Dat doet de gemeente samen met het ingenieursbureau ARCADIS. De bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum Bommel, Bergstraat 33 in Dommelen

Vorig jaar oktober ging de gemeente in gesprek met bewoners over het verhelpen van de wateroverlast in hun buurt om te invenatariseren welke problemen inwoners hebben met wateroverlast. Al snel bleek dat de problematiek meerdere oorzaken heeft en dus niet met behulp van één oplossing aangepakt kon worden.

Sindsdien is de gemeente met Arcadis bezig geweest om de oorzaken achter de wateroverlast te achterhalen. Op een viertal plaatsen zijn de grondwaterstanden continu gemeten, de riolering is geïnspecteerd, en meerdere berekeningen zijn uitgevoerd om te proberen om het ontstaan van de overlast in een model na te bootsen. Daarnaast is gesproken met het waterschap en gesproken met de werkgroep over de overlast en mogelijke oplossingsrichtingen. De werkgroep bestaat uit bewoners vanuit de buurt en een vertegenwoordiger vanuit de wijkraad. 

De verschillende oplossingsrichtingen heeft de gemeente nu in beeld en zij wil deze 2 juli bespreken met bewoners.