Praktijk van de wijk: informatieavond op 29 februari

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

Wij zoeken sleutelfiguren voor het formeren van twee wijkgroepen voor de wijken Hoge Akkers en Geenhoven in het kader van het project 'Wijken met Accent'. 'Wij', dat zijn de gemeente Valkenswaard, woningcorporaties en welzijnsorganisaties.

 

Doe en denk met ons mee in de wijkgroep Hoge Akkers of in de wijkgroep Geenhoven, zodat we samen kunnen zorgen dat beide wijken leefbaar en vitaal blijven. Als bewoner weet u wat het beste is voor uw wijk; u bent immers de ervaringsdeskundige.

 

Op woensdag 29 februari organiseren wij een informatieavond voor alle mensen die zich betrokken voelen bij hun wijk en geïnteresseerd zijn om samen met andere bewoners na te denken over wat belangrijk is voor de toekomst van Geenhoven en Hoge Akkers, wat de sterke en minder sterke punten zijn van die wijken en waar we samen mee aan de slag kunnen. De avond wordt gehouden in basisschool Haagstraatplein, ingang Haagstraat 134-136 van 19.00 tot 20.30 uur.

 

U bent van harte welkom om uw inbreng te leveren op 29 februari en - als u wilt - ook daarna als lid van een wijkgroep!

 

Meer informatie

Vragen over het voorgaande kunt u stellen aan wijkcoördinator Petra van Beckhoven. Zij is telefonisch te bereiken via nummer 040-2083 484. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. Petra van Beckhoven.