Praktijk van de wijk in Geenhoven en Hoge Akkers

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

Op woensdag 29 februari organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle belangstellende bewoners van de wijken Geenhoven en Hoge Akkers over het project 'Wijken met Accent' en het formeren van twee wijkgroepen.

 

De bijeenkomst vindt plaats in Basisschool Haagstraatplein, ingang Haagstraat 134-136 van 19.00 tot 20.30 uur. U bent van harte welkom!

 

Wat is 'Wijken met Accent'?

Enkele jaren geleden is het project 'Wijken met Accent' (toen nog Woonservicezones Valkenswaard) gestart door de gemeente Valkenswaard, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Doel van het project is in de wijken Geenhoven en Hoge Akkers een perspectiefvolle omgeving te realiseren met en voor mensen uit de wijken, ongeacht hun leeftijd en/of beperkingen. In verband met de vergrijzing en ontgroening moet op punten de woon- en leefomgeving soms worden bijgesteld zodat het voor inwoners mogelijk blijft om in hun wijk te blijven wonen en leven. We werken ondertussen samen met Woningbelang, Woonbedrijf, Paladijn, Politie, Lunetzorg, GGzE, Lumensgroep, Valkenhof, Zuidzorg en de verschillende basisscholen in de wijken.

 

Medewerking gevraagd van bewoners

De eerste 3 fasen (initiatief/visie-, definitie- en ontwerpfase) zijn in 2009 en 2010 afgerond. Vervolgens is het enige tijd stil geweest rondom deze projecten, maar nu zijn we weer volop bezig in de vierde fase, de fase van het betrekken van de echte ervaringsdeskundigen, namelijk de wijkbewoners. Het is de bedoeling om een per wijk een groep te formeren van mensen die zich willen inzetten voor ofwel Hoge Akkers ofwel Geenhoven. Er was al een aantal wijkbewoners betrokken bij de vorige fasen. Wij hopen dat deze bewoners zich willen blijven inzetten voor hun wijk. Alle andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom op 29 februari!

 

Meer informatie

Vragen over het voorgaande kunt u stellen aan wijkcoördinator Petra van Beckhoven. Zij is telefonisch te bereiken via nummer 040-2083484. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. Petra van Beckhoven.