Positieve reacties op ontwerpen inrichting Haagstraat-Kempischebaan

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2014.

Op 17 december presenteerde de gemeente Valkenswaard samen met Wijkcommissie Geenhoven, de ontwerpen voor de nieuwe riolering en voor een nieuwe inrichting van de Haagstraat en de Kempischebaan. 


De inloopavond werd druk bezocht door bewoners van beide straten. De ontwerpen die getoond en toegelicht werden kwamen tot stand door een intensieve samenwerking tussen gemeente, Wijkcommissie en een klankbordgroep van bewoners. Bezoekers reageerden positief op de plannen voor een mooi en rustig wegbeeld, dat zorgt voor een veilig weggebruik. Enkele aanvullende aandachtspunten waren het parkeerprobleem en de nieuwe groeninvulling. Daarmee gaat het projectteam aan de slag. Bewoners kijken uit naar de start van de werkzaamheden in 2014.