Politie Brabant Zuid-Oost: Huiselijk geweld moet stoppen!

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2010.

Logo politie

De politie in Valkenswaard werkt samen met haar partners aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

 

Het is daarbij zaak om zo vroeg mogelijk in te grijpen om erger te voorkomen.

 

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. De dader is over het algemeen de (ex)partner, een gezins- of familielid of een huisvriend van het slachtoffer. De politie wordt al jaren geconfronteerd met allerlei vormen van huiselijk geweld. De slachtoffers, vaak vrouwen, hebben meestal al een lange geschiedenis van misbruik achter de rug. Voordat een vrouw aangifte doet, is zij gemiddeld al 33 keer mishandeld. Het blijft dus meestal niet bij die ene klap.

 

Kerntaak van politie
De aanpak van huiselijk geweld is inmiddels een kerntaak van de politie geworden. De politie registreert meldingen van huiselijk geweld in het hele land op dezelfde manier. Dit heeft als voordeel dat registratiecijfers, ook over meerdere jaren, vergeleken kunnen worden. De politie krijgt op die manier zicht op trends en ontwikkelingen en kan daar beleid op maken.

 

Enkele cijfers

  • 70% van alle geweld is huiselijk geweld;
  • in Nederland zijn zo’n 1500 incidenten huiselijk geweld per dag;
  • 1 op de 5 vrouwen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld;
  • er vallen per jaar zo'n 200 doden door huiselijk geweld;
  • van de daders is 15 procent vrouw en 85 procent man.

 

Tijdelijk Huisverbod
In de regio Zuidoost-Brabant werd op 1 januari 2009 het Tijdelijk Huisverbod ingevoerd. De burgemeester van een gemeente kan bij een dreiging van huiselijk geweld een verdachte tijdelijk uit huis plaatsen. Dat gebeurt na een risico-inventarisatie door speciaal opgeleide politiemensen. Dat heeft veel impact op zowel verdachte als slachtoffer, maar het is op zo'n moment wel de beste oplossing. In heel Zuidoost-Brabant werden in heel 2009 in totaal 68 Tijdelijke Huisverboden opgelegd. Tot en met 31 oktober van dit jaar ligt dat aantal op 50. In Valkenswaard liggen die aantallen respectievelijk op twee en op één.

 

Steunpunt Huiselijk Geweld
Voor meer informatie over huiselijk geweld kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het is ook mogelijk om daar een melding van huiselijk geweld te doen. Het telefoonnummer is 0900 -1262626. Meer informatie staat op www.shginfo.nl.