Plaatsen van bladmanden

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2012.

De herfst is begonnen. Het blad begint te vallen en de gemeente plaatst ook dit jaar weer bladverzamelcontainers ofwel bladkorven op diverse locaties. Bladeren kunnen in deze korven verzameld worden en waaien dan niet meer weg.

De silo's zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentebomen en niet voor tuinafval (zoals snoeihout) of ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren.

Regelmatig legen

In totaal plaatst de gemeente 94 containers. Dat is het maximum aantal dat mogelijk is binnen het budget. De gemeente kan niet meer ingaan op nieuwe verzoeken om plaatsing van korven. De korven worden alleen geplaatst in gemeentelijke groenstroken als er geen sprake is van overlast of gevaar voor het verkeer (trottoirs/fietspaden), of groot risico voor vandalisme. De silo's blijven staan totdat de bomen hun blad verloren hebben en worden dan opgeborgen tot volgend jaar. De bladkorven worden wekelijks door de gemeente geleegd en als ze vol zijn.

Verkeerd gebruik silo's

De korven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentebomen en niet voor tuinafval (zoals snoeihout) of ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren. De medewerkers van de gemeente constateren echter regelmatig dat de containers verkeerd gebruikt worden en dat er veel snoeihout tussen het blad zit. Vandaar deze dringende oproep: gebruik de korven alleen voor bladafval en deponeer het blad erin. Indien herhaaldelijk blijkt dat de korf en/of container toch snoeihout bevat, dan wordt deze op die locatie verwijderd.

De medewerkers van de gemeente danken u voor uw medewerking.

Te downloaden: