Pilot zonnepanelen gymzaal Hertog Hendrikstraat gestart

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2013.

Eind februari besloot het college van burgemeester en wethouders bij wijze van proef een klein zonne-energiesysteem aan te leggen op het dak van de gymzaal aan de Hertog Hendrikstraat. Het betreft een systeem met photo-voltaïsche zonnepanelen met een hoog rendement. Ook is een geavanceerd monitoringssyteem aangebracht zodat de opbrengst nauwlettend in de gaten gehouden kan worden.

De eerste resultaten verwacht de gemeente binnenkort. Aansluitend op deze pilot onderzoekt het college of plaatsing van zonnepanelen op andere gemeentelijke gebouwen rendabel is. Hierover wordt na de zomer meer duidelijk.