Peilen mening winkelopenstelling op zon- en feestdagen

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2013.

Gemeenten zijn -na het in werking treden van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet - zelf  verantwoordelijk voor de winkelopenstelling op zon- en of feestdagen. Dat betekent dat ook de gemeente Valkenswaard de mogelijkheid heeft om vrijstelling te verlenen voor het verbod op winkelopenstelling op zon- en/ of feestdagen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of openstelling wenselijk is en desgewenst nadere regels te treffen. Het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet is 28 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen.

Inventariseren

De gemeente Valkenswaard gaat vooruitlopend op de wetswijziging inventariseren bij ondernemers hoe zij denken over (on)gelimiteerde openstelling van winkels op de zondagen. De gemeente doet dit door de winkeliers/ondernemersvereniging  en supermarkten schriftelijk te benaderen. Omdat niet iedere winkel(ier)/ondernemer aangesloten is bij een overkoepelende belangenorganisatie, roept de gemeente ondernemers en andere belanghebbenden ook langs deze weg op om hun mening kenbaar te maken. Dat kan door voor 15 augustus te mailen naar jdo@valkenswaard.nl.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Joyce van Doremalen-Olde Agterhuis, tel. 0402083417 of Marcel Hoogmoet, tel. 0402083603