Pas voor milieustraat begin februari in de brievenbus

Dit item is gearchiveerd op 30-01-2014.

Deze maand ontvangt elk huishouden in de gemeente Valkenswaard de pas voor de milieustraat in de brievenbus met een begeleidende brief met informatie. Met ingang van 3 februari a.s. moet u de pas gebruiken bij elk bezoek aan de milieustraat. Deze is nodig om toegang te krijgen. Met ingang van deze datum kunt u ook uitsluitend per PIN betalen. Per adres wordt één pas verstrekt. De pas hoort bij uw woning. Wanneer u verhuist, vragen wij u om de pas in uw oude woning achter te laten. Mocht u naar aanleiding van de brief die u deze maand ontvangt met informatie over deze pas en het gebruik ervan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met  Cure via tel. 040- 29 323 77.