Openingstijden Zorgloket gewijzigd

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.

Op 1 april jl. is de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Valkenswaard veranderd. Met de komst van de nieuwe verordening Wmo werd het 'keukentafelgesprek' ingevoerd.

 

Met de komst van het keukentafelgesprek wordt er op afspraak gewerkt. Zoals het woord keukentafel al zegt, komt een Wmo-consulent op afspraak bij u thuis. Samen met u wordt er besproken wat uw beperkingen zijn en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

 

Melden aan de balie
Door deze nieuwe werkwijze vervalt de open inloop bij het Zorgloket. U kunt zich wel nog steeds aan de balie van het gemeentehuis melden. De medewerkers van het Klantcontactcentrum kunnen uw basisvragen over de Wmo beantwoorden en een afspraak voor u maken voor het keukentafelgesprek. Deze afspraak kunt u ook maken door te bellen met het Zorgloket, telefoonnummer 040-2083 444 of een e-mail te sturen naar zorgloket@valkenswaard.nl of een melding te maken via www.regelhulp.nl.

 

Gewijzigde openingstijden Zorgloket
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur (van 1 mei tot 1 september).

Telefoondienst: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Bezoekadres: De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Het fysieke Zorgloket sluit vanaf 1 september.