Ook met carnaval geen alcohol onder de 16!

Dit item is gearchiveerd op 09-03-2011.

Carnaval, de tijd van feest, leut en plezier. Een feest waar jong en oud naar uitkijkt en aan deelneemt. Ook een tijd waarin de alcohol rijkelijk vloeit en waarbij het belangrijk is dat ouders en verstrekkers van alcohol consequent zijn en kinderen onder de 16 geen alcohol laten drinken.

 

Laat-je-niet-flessen

Uit onderzoek blijkt immers, dat er dan vaak geen weg meer terug is: ze zijn de bekende drempel over en voelen zich gesterkt door die toestemming voor die ene keer. Dit terwijl alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld hersenbeschadiging.

 

Lange tijd werd gedacht, dat de hersenen rond het vierde tot zesde levensjaar wel zo'n beetje uitgegroeid zouden zijn. Sinds kort is bekend dat de hersenen zich blijven ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. De eerste jaren leert het kind lopen en praten en leert het fijne bewegingen te maken (nodig voor bijvoorbeeld het schrijven). Rond de puberteit ondergaan de hersenen een groeispurt, waardoor het kind steeds beter kan redeneren, organiseren, plannen, strategisch denken en beslissen. Zoals kinderen gedurende de eerste jaren steeds soepeler gaan bewegen, zo gaan ze tijdens de puberteit en adolescentie steeds 'soepeler' denken.

 

Logisch denken en sociale vaardigheden verstoren
Niet alleen het denken gaat steeds soepeler ook de sociale vaardigheden ontwikkelen zich tijdens de puberteit. Pubers leren het begrijpen van sociale seintjes van anderen: de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking en de toon waarmee iemand praat. Vooral rond de puberteit kan alcohol de ontwikkeling van het logisch denken en de sociale vaardigheden verstoren. Tijdens de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen de hersencellen toe, alcohol verstoort de groei van het aantal verbindingen. Dat kan blijvende invloed hebben op het gedrag en karakter van het kind. Een tiener kan bijvoorbeeld moeilijker weerstand bieden aan de neiging om iets te doen wat schadelijk is voor zichzelf of anderen (verminderde impulscontrole). Het vergroot de kans op ongelukken, vandalisme, vechtpartijen en onveilig vrijen.

 

Tips om het alcoholgebruik van uw kind zo lang mogelijk uit te stellen:

  • Stel op tijd duidelijke regels over alcoholgebruik
  • Voer geen discussie met uw kind over de regels
  • Koop geen alcohol voor uw kind

 

Dit artikel verschijnt in het kader van het alcoholproject 'Laat je niet flessen!' dat met de steun van ouders in de regio Zuidoost-Brabant het hoge alcoholgebruik onder jongeren de komende jaren probeert terug te dringen.

 

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.alcoholinfo.nl of bel de alcohol infolijn 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m) voor informatie en vragen over alcohol en alcoholgebruik, een (anoniem) telefonisch gesprek met een medewerker, het bestellen van brochures en beluisteren van hulpadressen.