Ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2012.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard hebben het sein op groen gezet voor het ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier. Dat geldt ook voor het beeldkwaliteitplan, de inspraaknota Dommelkwartier en exploitatieplannen.

 

Dit betekent een belangrijke stap vooruit in het proces tot uitbreiding van de wijk 't Gegraaf met woningen en natuurontwikkeling in het Dommeldal. Binnenkort zijn de plannen voor iedereen in te zien. Er komt ook een inloopbijeenkomst voor belangstellenden.

 

Inspraak

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier vrijgegeven voor inspraak. Dit plan met bijbehorende plannen over geluid, exploitatie, beeldkwaliteit en inrichting Dommeldal liggen voor een ieder ter inzage vanaf 24 mei tot en met 4 juli 2012. Reageren op deze plannen is mogelijk.

 

Ga verder naar de bekendmakingen op deze website voor de officiële publicaties van deze plannen. Daar ziet u ook hoe u de plannen kunt inzien. De plannen zijn vanaf 24 mei ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.