Onderzoek naar woonwensen

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2011.

Om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woningbehoefte van de bevolking te laten aansluiten is het voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten wat de woonwensen zijn van haar inwoners. Valkenswaard doet daarom weer mee aan het Regionaal Woonbehoeftenonderzoek dat eens in de drie jaar in alle 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt gehouden.

 

Steekproef
Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder inwoners. Als u in deze steekproef zit dan ontvangt u een dezer dagen een brief hierover met de vraag om deel te nemen aan het Woonbehoeftenonderzoek. U krijgt de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van internet, is een papieren versie aan te vragen.

 

Deelname van belang
Ook als u géén verhuisplannen heeft, is deelname aan dit onderzoek van belang. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost ongeveer 10 - 15 minuten.

 

Informatie
Als u meedoet aan het onderzoek maakt u kans op een van de Staatsloten of VVV-bonnen die worden verloot. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer L. van Gerven, team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie en hij is bereikbaar via telefoonnummer 040 2083487 of via gemeente@valkenswaard.nl t.a.v L. van Gerven.