Onderzoek dienstverlening:inzendtermijn verlengd

Dit item is gearchiveerd op 13-05-2013.

Om te weten wat de inwoners (lees klanten) belangrijk vinden aan onze dienstverlening meten we periodiek de kwaliteit ervan. Waarom? Om de dienstverlening waar nodig te verbeteren. We hebben hiertoe in maart 2000 mensen aangeschreven en gevraagd aan dit onderzoek mee te doen. Er zijn inmiddels zo'n 400 mensen die hebben gereageerd. Omdat we het liefst 500 ingevulde vragenlijsten willen hebben, roepen we mensen die hiervoor benaderd zijn nog eens op om hun stem te laten horen. De inzendtermijn is met twee weken verlengd tot 13 mei 2013.

Vragen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau TNS Nipo. Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek vragen hebben, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 040-2083444 of via gemeente@valkenswaard.nl.