Onderzoek dienstverlening

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.

Verbetering van de dienstverlening staat hoog op de gemeentelijke agenda. Om te weten wat de inwoners (lees klanten) belangrijk vinden aan de dienstverlening meet de gemeente periodiek de kwaliteit ervan.

 

Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat is uw oordeel over het gemeentebestuur? Wat vindt u van de gemeentelijke regels? Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Wij houden graag rekening met uw mening.

 

Vragenlijst

Eén van de manieren om er achter te komen wat uw oordeel over onze gemeente is, is via het stellen van vragen in een vragenlijst. Via een willekeurige steekproef onder de inwoners van onze gemeente zijn 1500 namen en adressen geselecteerd. De geselecteerden kunnen hun waardering geven over een aantal aspecten van de gemeente. Doordat een groot aantal bij toeval gekozen inwoners dit doen, kunnen wij op hoofdlijnen aangeven hoe onze gemeente er op dit moment volgens u als inwoner voor staat. Wij gaan ervan uit dat deze inwoners een zo eerlijk mogelijk oordeel geven over de gemeente en over het gemeentebestuur, zodat het eindresultaat goed weergeeft wat u als inwoner denkt. Deze vragenlijst wordt ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat wij onze prestaties als gemeente kunnen vergelijken met deze andere gemeenten.

 

Dienstverlening aan balie en telefoon

Ook heeft de afgelopen weken een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de dienstverlening aan de balies. Want als gemeente willen wij natuurlijk ook weten hoe u over dat onderdeel van onze dienstverlening denkt. Ook deze resultaten worden in de vergelijking van de prestaties met andere gemeenten meegenomen. Op dit moment loopt er ook een onderzoek naar de telefonische dienstverlening.

 

Vragen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau TNS Nipo. Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek vragen hebben, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoon 040-208 3444 of via mail kcc@valkenswaard.nl.