Ondertekening verklaring integrale Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2011.

Dit is een persbericht van de provincie Noord-Brabant.

 

Alle partijen van het bestuurlijk overleg Grenscorridor N69 hebben op maandag 28 februari een gezamenlijke verklaring ondertekend. In deze verklaring geven de meeste partijen aan dat het integrale pakket Nulplus - Westparallel - gebiedsimpuls voorlopig voorkeursalternatief blijft. Wel worden de twee laatst overgebleven integrale pakketten op gelijkwaardige wijze in de mer-rapportage onderzocht. Voor de zomer spreken de partijen zich uit voor de definitieve voorkeur.

 

Met het ondertekenen van de verklaring markeren de partijen een belangrijke stap in het complexe dossier Grenscorridor N69, als onderdeel van Brainportregio/ZOV Brabantstad. Alle partijen hebben binnen hun organisaties expliciet gevraagd hoe en onder welke voorwaarden verder te gaan. Met deze verklaring geven de partijen aan er met elkaar uit te willen komen. Het bestuurlijk overleg benadrukt om deze gezamenlijke koers te willen blijven
volgen.

 

Gebiedsimpuls
De afgelopen weken is intensief samengewerkt aan de eerste uitwerking van de gebiedsimpuls, die vandaag is gepresenteerd. De gebiedsimpuls geeft invulling aan de integrale Gebiedopgave, dus meer dan alleen infrastructuur. De bestuurders hebben het beekdalengebied als meest waardevol bestempeld en met de meeste potentie om hier voor landschap, natuur, landbouw, water en recreatie een kwaliteitsimpuls te realiseren.

 

 Groepsfoto-Verklaring-N69

Foto: Frank van Engelen