Onderhoud riolering omgeving Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 15-05-2012.

Op maandag 5 maart gaat rioolrenovatiebedrijf Insituform in opdracht van de gemeente van start met reiniging en inspectie van de riolering in de omgeving van het Wilhelminapark.

 

Vanaf 12 maart tot en met 20 april wordt de riolering hier vervolgens 'gerelined'. 'Relinen' is een reparatiemethode waarbij er een versteviging wordt aangebracht aan de binnenzijde van de rioolbuis. Voordeel hiervan is dat het bestaande riool niet vervangen hoeft worden en zo de overlast tot een minimum beperkt wordt.

 

Na 20 april worden de huisaansluitingen op de riolering vernieuwd. In totaal duren de werkzaamheden tot medio mei.

 

Bij deze werkzaamheden zijn geen verkeersomleidingen noodzakelijk.

 

Informatie

De bewoners van het betreffende gebied hebben een brief van de gemeente ontvangen over het rioolonderhoud met daarbij een brochure van Insituform over de precieze werkzaamheden.

 

Met eventuele vragen kunt u (vanaf maandag 27 februari) contact opnemen met de heer K. van Gorp, team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente, telefoonnummer 040-2083634.