Onderhoud aan bruggen en stuwen

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2010.

In de periode van 17 november tot en met 17 december vindt onderhoud plaats aan circa 25 grote en kleine bruggen en diverse stuwen in de gemeente Valkenswaard.

 

Het werk vindt plaats aan de bruggen bij o.a. de Dommelse en de Venbergse watermolen, maar ook bij veel kleine bruggen in het buitengebied. De bruggen en stuwen worden gereinigd en waar nodig worden reparaties uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden vooral aan de bruggen zelf (o.a. aan leuningen en metsel- of voegwerk) plaatsvinden en niet zozeer aan het wegdek, zijn geen wegafsluitingen of speciale verkeersmaatregelen nodig.

Met eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083699.