Omgevingsbeleidsplan

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2011.

Op 17 mei heeft het college een Omgevingsbeleidsplan vastgesteld dat is gemaakt in samenwerking met Heeze-Leende en Cranendonck.

 

Het opstellen van dit beleidsplan is een wettelijke plicht en beschrijft de keuzes die gemaakt worden in vergunningverlening, toezicht & handhaving van het omgevingsrecht. Op basis van vooraf ingeschatte risico's worden prioriteiten gesteld in de uitvoering. Activiteiten die een laag risico vormen worden niet meer uit eigen beweging gecontroleerd tenzij die activiteiten tot klachten leiden of wanneer de gemeente schriftelijk wordt verzocht hiertegen op te treden (verzoek tot handhaving).

 

Uitvoeringsprogramma
Als vervolg op het omgevingsbeleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de acties die ondernomen kunnen worden. Daarbij wordt gelet op de beschikbare personele capaciteit en of het al dan niet in samenwerking met andere instanties zal zijn. Het omgevingsbeleidsplan heeft betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het uitvoeringsprogramma worden met name de prioriteiten bepaald voor toezicht en handhaving, aangezien vergunningverlening een wettelijke taak is.

 

Het omgevingsbeleidsplan ligt vanaf 9 juni ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Het plan staat ook op deze website bij nota's en notities.