Nog enkele plaatsen vrij voor gratis scootmobieltraining

Dit item is gearchiveerd op 13-05-2013.

In mei organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard een scootmobieltraining, samen met de gemeente en Stichting Valkenhof. De training is erop gericht om bestuurders van een scootmobiel veiliger en met meer zelfvertrouwen aan het verkeer te laten deelnemen.

De instructie bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorieles vindt plaats op maandag 13 mei van 13.30 tot 16.00 uur in de zaal bij Speeltuin Geenhoven aan de Hoppenbrouwers 15 in Valkenswaard. Aan de praktijkles kunnen minder mensen tegelijk deelnemen, daarom zijn hiervoor twee data gepland: Dinsdagmiddag 21 mei van 13.30 tot 16.30 uur en woensdagochtend 22 mei van 09.30 tot 12.30 uur, beide bij stichting Valkenhof, locatie Kempenhof aan de Antwerpsebaan 3.

Tijdens de theorieles maakt een instructeur bestuurders van een scootmobiel vertrouwd met de verkeersregels. Bij de praktijkles oefenen de deelnemers allerlei vaardigheiden onder begeleiding van een instructeur. Daarna maken ze, eveneens onder begeleiding, een tochtje in de omgeving.

Bij de praktijkles is ook een medewerker aanwezig van Ligtvoet BV. Op verzoek kan deze kleine technische reparaties verrichten aan een scootmobiel. Deelnemers aan de training ontvangen na afloop een bewijs van deelname en een naslagwerk met daarin de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielrijders.

Nog enkele plaatsen vrij

De gemeente heeft per brief de inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over een scootmobiel beschikken uitgenodigd voor de training.
Er zijn in de cursus nog circa 4 plaatsen vrij. Hiervoor kunnen inwoners die zelf een scootmobiel hebben aangeschaft zich aanmelden. Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij het Zorgloket, telefoonnummer 040-2083 444. Deelname is gratis.