Nieuwsbrief Lage Heide verspreid

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2013.

Rond 29 juni wordt de nieuwsbrief Lage Heide in Dommelen bezorgd. 

In deze negende editie is er natuurlijk aandacht voor de start van de bouw. Aan de Narcislaan verrijzen immers de eerste woningen. Ook is te lezen hoe de gemeente samen met de omwonenden en andere betrokken partijen oplossingen ontwikkelt voor de nieuwe wijk. Goede voorbeelden zijn de invulling van het Holtzerpaaike en het trapveldje aan de Hyacinthlaan.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in de straten nabij het plangebied en verzonden naar diverse belanghebbenden en organisaties. Andere geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief gratis afhalen bij het Klantcontactcentrum in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 of bij de bibliotheek aan De Hofnar 12. Natuurlijk is de nieuwsbrief ook te lezen op de website van de gemeente Valkenswaard vanaf maandag 1 juli.

Meer informatie

Met algemene vragen over het plan Lage Heide kunt u terecht bij de projectleider, de heer D. Meeuwsen van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Hij is bereikbaar via nummer (040) 20834 44.