Nieuwsbrief Lage Heide verspreid

Dit item is gearchiveerd op 14-12-2012.

Rond 1 december wordt de nieuwsbrief Lage Heide in Dommelen bezorgd. Deze uitgave is al weer het achtste exemplaar. Dit keer is er veel aandacht voor de huidige werkzaamheden in het gebied juist ten zuiden van Dommelen. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding van het bouwen van de woningen. Nog voor het einde van het jaar is deze klus geklaard. De voortgang en bijzonderheden van dit omvangrijke werk worden in de nieuwsbrief toegelicht.

Verder is er aandacht voor het groen in het plan; waar de groenaccenten komen en over de afvoer van het schone hemelwater in het gebied met behulp van wadi's. Ook komt Buurtschap Oud Dommelen aan het woord. Hun corsotent aan de Narcislaan krijgt een andere plek, een eindje verderop in de straat.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in de straten nabij het plangebied en verzonden naar diverse belanghebbenden en organisaties. Andere geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief gratis afhalen bij het Klantcontactcentrum in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 of bij de bibliotheek aan De Hofnar 12. Ga verder naar de nieuwsbrief op deze website.

Meer informatie

Met algemene vragen over het plan Lage Heide kunt u terecht bij de projectleider, de heer D. Meeuwsen van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Hij is bereikbaar via nummer (040) 2083588.