Nieuwe Verklaringen Omtrent Gedrag voor kinderopvang

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2013.

In verband met de bevordering van de veiligheid in de kinderopvang wordt landelijk overgegaan tot Continue Screening van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Dit houdt in dat kinderopvangorganisaties en medewerkers in onze regio nieuwe VOG’s moeten aanvragen.
 

Dit geldt voor:

  • alle houders van kinderopvanginstellingen (kinderdagverblijf, gastouderbureau, buitenschoolse opvang, bestuurders, pedagogisch medewerkers)
  • gastouders
  • en huisgenoten boven de 18 jaar. Let op: inwonende kinderen die voor 1 juli 2011 nog geen 18 waren maar nu wel, moeten ook een VOG aanvragen.

Termijn

VOG's van vóór 1 juli 2011 moeten worden aangevraagd tussen 1 juli en 1 oktober 2013.

Digitale aanvraag mogelijk

Een VOG digitaal aanvragen kan ook en is goedkoper. De voorwaarden voor digitaal aanvragen kun je nalezen op: www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/hoevraagtueenvogaan/#paragraph2. De kinderopvanginstelling of het gastouderbureau kan u vertellen of ze het digitaal aanvragen van VOG's ondersteunen.

Doorlooptijd

Graag rekening houden met een doorlooptijd van de aanvragen. Die kan variëren van 2-4 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083 444.