Nieuwe uitvoeringsorganisatie N69

Dit item is gearchiveerd op 31-10-2013.

Na de ondertekening van het Gebiedsakkoord in juni 2012 is er hard gewerkt om de vervolgfase goed voor te bereiden en een nieuwe organisatie neer te zetten. In het Gebiedsakkoord zijn drie groepen benoemd: Stuurgroep, drie bestuurlijke werkgroepen (nieuwe verbinding, gebiedsimpuls en nulplus) en een brede begeleidingsgroep.

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor verdere uitvoering van het Gebiedsakkoord. Zij hebben de bestuurlijke werkgroepen gevraagd om advies te geven en maatregelen uit te werken. De brede begeleidingsgroep denkt mee en volgt de voortgang van de uitwerking van het Gebiedsakkoord.

De brede begeleidingsgroep bestaat uit de 27 partijen, de 25 partijen die het Gebiedsakkoord hebben opgesteld, en twee nieuwe partijen: Stichting Kernraad Riethoven en bewonersoverleg Dommelen Oplossing N69.

Een regionale bestuurder is voorzitter van een bestuurlijke werkgroep. Deze stelt een team samen en maakt daarmee een plan van aanpak. De werkgroepen zien er dan als volgt uit.

  1. Wethouder Van der Meijden van gemeente Bergeijk is voorzitter van Bestuurlijke werkgroep Nieuwe verbinding. Deze groep stelt een advies samen voor een gedragen tracé voorstel (ontwerp en inpassing). De Stuurgroep biedt dit advies aan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van een project MER en een provinciaal inpassingsplan.
  2. Wethouder Wijnen van gemeente Valkenswaard is voorzitter van de Bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls. Deze groep zorgt voor de verdere uitwerking van de maatregelen en het uitvoeringsprogramma Gebiedsimpuls en zorgt dat dit wordt uitgevoerd.
  3. Mary Fiers is als portefeuillehouder Ruimte & Wonen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven voorzitter van Bestuurlijke werkgroep Nulplus. Deze groep zorgt voor de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma Nulplus en heeft de regie over de uitvoering hiervan.

Houd de website www.brabant.nl/n69 in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en resultaten van Stuurgroep, werkgroepen en brede begeleidingsgroep.