Nieuwe tarieven 2013

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2013.

Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld voor het jaar 2013. Ter vergelijking zijn ook de tarieven van vorig jaar opgenomen. 

  Tarief 2012 Tarief 2013
Onroerende-zaakbelasting (OZB) (woningen)    
Eigenaar 0,0961% WOZ-waarde 0,1020% WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) (niet-woningen)    
Eigenaar 0,1658% WOZ-waarde 0,1751% WOZ-waarde
Gebruiker 0,1345% WOZ-waarde 0,1447% WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht    
Alleenstaande € 189,00 € 188,00
Meerpersoonshuishouden € 291,00 € 285,00
Rioolheffing € 210,00 € 205,00
Marktgelden € 2,55 per meter € 2,55 per meter
Toeristenbelasting € 1,10 € 1,10

Daarnaast gelden per 1 januari 2013 de volgende tarieven voor de belangrijkste documenten.

  Tarief 2012 Tarief 2013
Reisdocumenten    
Nederlandse identiteitskaart € 40,05 € 41,90
Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar € 30,00 € 31,85
Paspoort € 48,70 € 50,35
Bijschrijving kind (direct) €   9,35 VERVALLEN
Kindersticker € 21,85 VERVALLEN
     
Rijbewijzen    
Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs € 39,00 € 40,00
Eigen verklaring € 23,05 € 23,80
     
Algemeen    
Uittreksel/inlichting gem., basisadministratie € 7,00 € 7,50
Verklaring omtrent het gedrag € 30,05 € 30,05
     
Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig)    
Centrum - bewoners - 1ste vergunning € 75,00 per 2 jaar €   85,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - 2e vergunning € 100,00 per 2 jaar € 110,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - vanaf 3e vergunning € 200,00 per 2 jaar € 220,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning € 40,00 per 2 jaar €   45,00 per 2 jaar
Mantelzorgvergunningen met indicatiestelling Gratis Gratis
     
Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig)    
Centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 100,00 per jaar € 110,00 per jaar
Centrum - bedrijven - 2e vergunning € 200,00 per jaar € 220,00 per jaar
Centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning € 300,00 per jaar € 330,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning €  50,00 per jaar €   55,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning €  100,00 per jaar € 110,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning €  150,00 per jaar € 165,00 per jaar