Nieuwe stap in ontwikkeling nieuwe brandweerkazerne

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2012.

Foto: Heidi wils

Op donderdag 25 oktober ondertekenden wethouder M. Bax namens de gemeente Valkenswaard en directeur M. Bosch namens Productiestroom, twee overeenkomsten die de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne aan de Maastrichterweg weer een stap dichterbij brengen. Er werd een overeenkomst getekend voor de aankoop door de gemeente van het perceel aan de Maastrichterweg 51, waarop de nieuwe kazerne gebouwd wordt. Tweede document betreft een aannemingsovereenkomst die regelt dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt door Productiestroom. Productiestroom uit Mierlo is eigenaar van het kantoorgebouw aan de Maastrichterweg 51 (ook bekend als de 'Engelse drop') waarin nu Paladijn en Maatschappelijk werk Dommelregio gehuisvest zijn. Dit gebouw wordt gesloopt en op deze grond komt de nieuwe kazerne.

Voorgeschiedenis

Op 2 juli van dit jaar stelde de gemeenteraad een bedrag van 3,1 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne. De raad stemde er ook mee in om met de eigenaar van het kantoorgebouw aan de Maastrichterweg 51 verdere plannen uit te werken voor de realisatie van de kazerne op die locatie.

Bureau Margry Arts Architecten uit Valkenswaard werd uit diverse bureaus gekozen om de nieuwbouw te ontwerpen. De vormgeving van de nieuwe kazerne komt tot stand in nauw overleg met een vertegenwoordiging uit het brandweerkorps.

Vervolgprocedure

Nu de overeenkomsten ondertekend zijn, is de volgende stap het starten van een ruimtelijke procedure om de bouw mogelijk te maken en het uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp moet eind 2012 gereed zijn.

Naar verwachting kan de bouw van de nieuwe kazerne voor de zomer van 2013 van start gaan.