Nieuwe objectbewegwijzering in gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2011.

In de gemeente Valkenswaard zijn onlangs 270 borden geplaatst die verwijzen naar 58 verschillende objecten.

 

bewegwijzering-hw

Foto: Heidi Wils

 

De borden staan op 133 locaties, verspreid over de kernen van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft en het buitengebied.

 

Het betreft vervanging en uitbreiding van de huidige, al wat verouderde, bewegwijzering naar objecten. De objecten zijn ingedeeld in twee categorieën:

  • toeristische bestemmingen, zoals overnachtingslocaties (hotels, campings), musea en andere recreatieve/monumentale bestemmingen (bijvoorbeeld watermolen);
  • lokale, maatschappelijke bestemmingen, zoals gemeentehuis, bibliotheek, zorgcentra, politie en openbare sportaccommodaties.

 

Keuze voor landelijke bewegwijzeringsstandaard
De verwijzing naar toeristische bestemmingen gaat via bruine borden en naar de lokale, maatschappelijke bestemmingen met blauwe borden. Hiermee sluit de gemeente aan op de landelijke bewegwijzeringsstandaard. De bebording die tot nu toe werd gebruikt was groen van kleur en kende geen onderverdeling in categorieën. De nieuwe borden zijn uitgevoerd in uniforme maatvoering en lettertype (betere leesbaarheid) en hebben een betere reflectiewaarde. Door dit alles voldoen ze aan de landelijke richtlijnen. Nieuw voor Valkenswaard is het gebruik van symbolen die de bestemmingscategorie verduidelijken op de meeste borden. Ook hiermee sluit de gemeente aan op landelijke bewegwijzering.

 

Bewegwijzering voor alle weggebruikers
De bewegwijzering verwijst naar de bestemmingen via een zo efficiënt mogelijke route. Daarbij wordt met zo weinig mogelijk verwijzingen (lees: bordjes) de route aangegeven. De borden zijn bestemd voor zowel automobilisten, (brom)fietsers als voetgangers en daarom geplaatst op locaties waar alle soorten weggebruikers ze kunnen zien (dus bijvoorbeeld niet in een voetgangersgebied).

 

Onderdeel van gemeentelijk bewegwijzeringsbeleid
Het plaatsen van de nieuwe borden is onderdeel van gemeentelijk beleid voor bewegwijzeringsplannen. Als eerste is in de zomer van 2010 de nieuwe parkeerbewegwijzering in Valkenswaard geplaatst en nu is dus de toeristische-/objectbewegwijzering afgerond.

 

Met eventuele vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer H. Oostelbos van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083439.