Nieuwe buurtbrigadier in centrum

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.

In het centrum van Valkenswaard zijn twee buurtbrigadiers actief. In dit artikel kunt u kennismaken met de nieuwe buurtbrigadier: Kim Pijs.

 

Kim Pijs

 

Kennen en gekend worden
Kennen en gekend worden in de wijk is het motto van de buurtbrigadier. De buurtbrigadier zorgt voor de zogenoemde algemene politiezorg. Dat wil zeggen dat deze medewerker zorgt voor hulpverlening en vermindering van overlast en criminaliteit in de wijk. De buurtbrigadier is op de hoogte van structurele problemen en ernstige incidenten en kijkt waar mogelijk concreet actie ondernomen moet worden door de politie of waar doorverwijzing naar andere (hulpverlenende) instanties noodzakelijk is. Goede contacten met de wijkbewoners en de ketenpartners zijn van wezenlijk belang voor het werk van een buurtbrigadier.

 

Nieuwe buurtbrigadier
Kim Pijs is de nieuwe buurtbrigadier voor het winkelgebied in het centrum van Valkenswaard. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de wijk 'Kerkakkers'. Op 4 september is zij gestart in haar nieuwe functie. "Ik ben 35 lentes jong en elf jaar geleden gestart bij de politie. In de afgelopen jaren heb ik als hoofdagent in de noodhulp gewerkt bij de Eindhovense afdeling Stratum/Gestel. Het mooie aan politiewerk is het helpen van mensen en de afwisseling binnen het werk. Ik heb nu de overstap gemaakt naar de functie van buurtbrigadier omdat ik daar waar het werk in de noodhulp eigenlijk ophoudt nog verder wil gaan. In de noodhulp biedt je direct assistentie bij incidenten en heb je de mogelijkheid niet om een zaak helemaal te begeleiden, omdat je al weer op weg moet naar het volgende incident. Wat dat betreft heeft het werk van een buurtbrigadier meer diepgang en is het meer toekomstgericht. Je kunt dingen signaleren in een vroegtijdig stadium en vervolgens samen met de ketenpartners naar structurele oplossingen zoeken. Valkenswaard spreekt mij als gebied erg aan omdat de gemeente stadse accenten heeft zoals een winkel- en horecagebied", aldus een enthousiaste Kim.

 

In de eerste weken gaat Kim Pijs actief kennismaken met de buurt en de ketenpartners. Ze zal her en der een praatje maken met mensen in de wijk, zodat ze weten wie de nieuwe buurbrigadier is. Ook gaat ze partners als de gemeente, scholen en jongerenopbouwwerk bezoeken en zal zij zich verdiepen in hetgeen leeft en speelt in haar gebied. Kim voegt daar aan toe: "Ik vind het belangrijk dat mensen contact met mij zoeken en dat ze me bellen of aanspreken bij verdachte situaties. Hoe meer kennis ik hiervan krijg, hoe groter de kans is dat ik iets op kan lossen of voorkomen".

 

De andere buurtbrigadier in het centrum van Valkenswaard is Ger Geurts. Ger heeft daarnaast de horeca en de evenementen in het Valkenswaardse als aandachtsveld. Hij betrekt de burgers ook bij het politiewerk via twitter. De accountnaam van Ger Geurts is brigadierVWcen.

 

De buurtbrigadiers van Valkenswaard zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0900-8844. U kunt ze ook een e-mail sturen via www.politievalkenswaard.nl.