Nieuwe berekeningswijze kosten omgevingsvergunning in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2014.

Vanaf 1 januari 2014 hanteert de gemeente Valkenswaard een nieuwe methode voor het berekenen van legeskosten voor een omgevingsvergunning. De gemeente werkt vanaf dat moment met vaste tarieven per bouwactiviteit in plaats van een percentage van de bouwkosten. De nieuwe methode is duidelijker en klantvriendelijker dan de oude. Door de vaste tarieven is voor de klant direct zichtbaar wat de kosten zijn. Voorheen was dat niet meteen duidelijk.

De gemeente baseert de tarieven per bouwactiviteit op de tijd die nodig is om, onder meer, een aanvraag te beoordelen, te behandelen, hierover een besluit te nemen en toezicht te houden op de uitvoering. De leges die een aanvrager van een omgevingsvergunning betaalt zijn een vergoeding voor deze werkzaamheden. Voor het bepalen van de tijd gebruikt Valkenswaard gegevens van de landelijke overheid, die zich baseert op informatie van een aantal gemeenten.

Folder

Voor klanten die voor een aanvraag bij het omgevingsloket van de gemeente komen, is een folder beschikbaar over de legestarieven van de meest voorkomende omgevingsvergunningen. Ga hier verder naar folder legestarieven omgevingsvergunning.