Nieuw boek van Frans Hoppenbrouwers

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.

Burgemeester drs. A. Ederveen van Valkenswaard overhandigde op 9 mei het eerste exemplaar van een bijzondere dichtbundel aan huisdichter Frans Hoppenbrouwers.

 

 

Overhandiging boek Frans Hoppenbrouwers

Foto: Heidi Wils 

 

Het gemeentebestuur van Valkenswaard benoemde de heer Hoppenbrouwers op 3 januari 2005 tot eerste (gemeente-)huisdichter. Sinds die datum bracht de heer Hoppenbrouwers het historisch karakter van Valkenswaard in verschillende bundels op bijzondere wijze tot uitdrukking en zette hij door zijn gedichten actuele gebeurtenissen extra luister bij. In de rubriek 'Valkenswaard Gedicht', op de gemeentelijke informatiepagina in de Kempener Koerier, verschijnt maandelijks een gedicht van hem over een Valkenswaardse gebeurtenis of locatie.

 

Afscheid

Op 1 januari 2013 zal de heer Hoppenbrouwers afscheid nemen als huisdichter. Vanaf januari 2012 verschijnt elke maand één sonnet op de gemeentepagina uit een serie van 12. De beginletters van deze sonnetten vormen tezamen het woord 'Valkenswaard'.

 

Als dank voor de uitzonderlijke literaire verdiensten van de heer Hoppenbrouwers heeft de gemeente besloten deze serie van 12 sonnetten als bundel uit te geven en deze exclusieve oplage in zijn geheel aan te schaffen om te gebruiken als bijzonder gemeentelijk representatiegeschenk.