Nieuw bij de digitale snelbalie van Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 12-11-2013.

Uitbreiding met 9 nieuwe digitale aanvragen

De gemeente Valkenswaard werkt continue aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. Zo is nu de Snelbalie vergunningen op www.valkenswaard.nl verder uitgebreid met 9 nieuwe aanvragen. Het totaal aantal komt daarme nu op 28.

Via de Snelbalie Vergunningen is het nu mogelijk om de volgende negen nieuwe aanvragen digitaal af te handelen:  

  • ontheffing winkeltijdenwet
  • ontheffing flyeren
  • start- en gereedmelding bouw of sloop
  • stoken
  • kamperen buiten aangewezen kampeerterreinen
  • vergunning tijdelijk afwijkend brandveilig gebruik
  • collecten
  • aanwijzingverkeersregelaars voor een evenement
  • diverse horeca-gerelateerde vergunningen.

Met de nieuwe vraagbomen en e-formulieren komt het totaal aantal toestemmingen dat door inwoners via deze site kan worden ingediend op 28 stuks.