Nederlandse identiteitskaart gaat weer geld kosten

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.

Vandaag, woensdag 21 september 2011, dient de regering een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de Nederlandse identiteitskaart.

 

Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, zal deze met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september 2011. De Hoge Raad oordeelde in zijn uitspraak van 9 september 2011 dat de huidige grondslag voor legesheffing van de identiteitskaart niet deugdelijk is. Met dit wetsvoorstel repareert minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit gebrek. Dit betekent dat de burger met ingang van donderdag 22 september weer gevraagd zal worden om leges te betalen.

 

Gedurende enige tijd kunnen de levertijden nog wel langer zijn dan de gebruikelijke vijf werkdagen, dit omdat de producent nog bezig is het grote aantal aanvragen te verwerken dat vanaf 9 september 2011 is gedaan.