Naschools sportaanbod

Dit item is gearchiveerd op 14-01-2011.

De gemeente Valkenswaard vindt sporten en bewegen voor kinderen heel belangrijk. Sporten levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

 

In de afgelopen jaren zijn er binnen de gemeente Valkenswaard verschillende Buurt-Onderwijs en Sportprojecten (BOS-impuls) gestart op basisscholen.

 

Afgelopen periode heeft de gemeente gedurende vijf weken een na-schools sportaanbod aangeboden. Naar aanleiding van de vele positieve reacties is besloten om in januari een vervolg te geven aan dit sportaanbod. Alle basisschoolkinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen hieraan deelnemen.

 

Sportlessen
Net als bij de vorige periode zullen de sportlessen op een plezierige manier aangeboden worden. De aangeboden lessen zullen wederom specifiek gericht zijn op het verbeteren van de motoriek, coördinatie en conditie van kinderen. De lessen zijn dan ook uitermate geschikt voor kinderen die achterblijven in hun motoriek. Uit de evaluatie bleek er een groot verschil in vaardigheden te zijn. Daarom worden alle deelnemers ingedeeld in groepen met (ongeveer) hetzelfde niveau.

 

Periode
De nieuwe periode bestaat uit 7 lesweken (20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 februari, 3 maart) Tijdens deze weken zullen onderdelen zoals: balvaardigheden, balanceren, coördinatie, klimmen en klauteren aangeboden worden.
De activiteiten worden door stagiaires van de Fontys sporthogeschool en het ROC sport en bewegen gegeven, onder toezicht van een sportbegeleider, in de sporthal bij basisschool de Windroos aan de Hertog Hendrikstraat. Iedere week zal de activiteit om 15.45 uur starten en om 17.00 uur eindigen. Voor de 7 lessen betaalt u € 10,00.

 

Aanmelden
Aanmelden kan door voor vrijdag 14 januari 2011 contact op te nemen met René Hendrikx, medewerker Buurt-Onderwijs-Sport, gemeente Valkenswaard, telefoonnummer 040-2083469 of e-mail rhe@valkenswaard.nl.