Monumentencommissie

Dit item is gearchiveerd op 22-10-2013.

De Valkenswaardse monumentencommissie vergadert op maandag 21 oktober van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

Indien u een vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u dit uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering via onderstaand mailadres door te geven.

De agenda van de vergadering kunt u hier inzien vanaf 17 oktober. Voor informatie over de agendapunten kunt u ook vanaf 17 oktober terecht bij de heer M. Antonis, ambtelijk adviseur, telefoonnummer (040) 2083621.
U kunt de monumentencommissie per e-mail bereiken via monumentencommissie@valkenswaard.nl.