Mantelzorgbijeenkomst op 24 mei

Dit item is gearchiveerd op 25-05-2011.

De gemeente Valkenswaard wil graag met een aantal mantelzorgers in gesprek gaan om te peilen hoe de ondersteuning die de gemeente biedt, wordt ervaren.

 

Daarom is er op dinsdag 24 mei een bijeenkomst voor mantelzorgers in De Hofnar van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden.

 

De gemeente probeert de mantelzorgers zo veel en zo goed als mogelijk te ondersteunen. Maar het zijn natuurlijk de mantelzorgers zelf, die het best kunnen beoordelen of die ondersteuning ook vruchten afwerpt. De gemeente wil graag weten of de ondersteuning naar tevredenheid verloopt en of er misschien onder de mantelzorgers behoeften leven die wij niet kennen.

 

Aanmelden
De gemeente geeft de voorkeur aan een gesprek met mantelzorgers boven een enquête. Dat betekent concreet dat er met (ongeveer) een tiental mantelzorgers een 'rondetafelgesprek' zal komen. En we willen u in de gelegenheid stellen aan dat gesprek deel te nemen.

 

Het rondetafelgesprek vindt plaats op dinsdag 24 mei 2011 van 19.00 tot 21.00 uur in zaal 7/8 van cultuurcentrum De Hofnar. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 20 mei aanstaande bij Ingrid van Glabbeek, coördinator Zorg, telefoon 040-2083517. Ook kunt u bij haar terecht voor meer informatie.