Maatregelen na overtredingen door ambtenaren

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2013.

In het voorjaar van 2013 heeft een bedrijfsrecherchebureau onderzoek gedaan naar mogelijke integriteitschendingen bij het team Sport van de gemeente Valkenswaard. Aanleiding voor het onderzoek is een interne melding. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat diverse overtredingen van de gedragscode voor ambtenaren hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij onder meer om het herhaaldelijk zonder toestemming gebruiken van gemeentevoertuigen en  -eigendommen voor privédoeleinden, het toe-eigenen van gemeente-eigendommen en onjuistheden rondom financiële transacties. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (disciplinaire) maatregelen te nemen jegens enkele medewerkers: twee medewerkers hebben een geldboete gekregen en één medewerker is oneervol strafontslag verleend. Daarnaast heeft de gemeente afscheid genomen van twee uitzendkrachten.

In 2010 werd bij de gemeente ook onderzoek gedaan naar soortgelijke misstanden. Omdat toen bleek dat afspraken en regels onvoldoende bekend waren,  heeft de gemeente besloten te investeren in het verduidelijken van de gedragscode voor ambtenaren en andere relevante regelgeving. Nu echter opnieuw is gebleken dat deze code en regels zijn overtreden, zijn disciplinaire maatregelen getroffen