Levertijden voor reisdocumenten

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2012.

Nieuwe maatregel om aanvragen voor reisdocumenten in goede banen te leiden

Het aantal aanvragen voor een reisdocument stijgt. Om te zorgen dat zoveel mogelijk reisdocumenten binnen de normale levertijden verstrekt kunnen worden, is een maatregel getroffen. Deze maatregel geldt tot 30 juni 2012.

 

Het gaat om de volgende maatregel:

  • voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8 maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort waarvan de geldigheid op of na 1 juli 2012 verloopt) is het niet meer toegestaan een spoedaanvraag te doen. Uitzondering kan alleen worden gemaakt om humanitaire redenen, bijvoorbeeld in verband met een medische behandeling of het bijwonen van een begrafenis in het buitenland. Voorwaarde is dat de noodzaak van de reis wordt aangetoond en er niet gereisd kan worden op de bijschrijving. Reguliere aanvragen (niet zijnde spoed) voor bijgeschreven kinderen kunnen met de huidige stand van zaken voor 30 juni aanstaande verwerkt worden.
     

 

Verwachte drukte

Door een landelijke piek in de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten, kan de levertijd van deze reisdocumenten enorm oplopen. Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. Voor het aanvragen van een reisdocument is het nodig een afspraak te maken, dit kan ook via deze website.

 

Bij het product 'paspoort' en 'identiteitskaart' onder het kopje 'Hoe lang duurt het?' vindt u recente informatie over levertijden.

 

Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u lezen op deze website (zie product paspoort) of via de link: www.paspoortinformatie.nl.

 

Kinderbijschrijving paspoort vervalt vanaf 26 juni 

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een paspoort of identiteitsbewijs aan te vragen.

 

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen/.

 

Een volwassene kan bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, er voor kiezen de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

 

Openingstijden van de balies

(voor een bezoek aan de balie moet u een afspraak maken)

  • maandag 8.15 - 20.00 uur
  • dinsdag tot en met donderdag 10.00 - 16.00 uur
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur.

 

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op nummer 040-208 3444 of via deze website.