Leenrolstoelen in centrum

Dit item is gearchiveerd op 04-02-2013.

Op initiatief van de gemeenteraad heeft de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt met de Albert Heijnvestiging aan de Corridor in het kernwinkelgebied voor het plaatsen van twee leenrolstoelen met muntslot.

De heer R. Vonken, manager van de Albert Heijnvestiging aan de Corridor en initiatiefneemster/raadslid mevrouw. M. Maas (PvdA) bij de leenrolstoelen in de Albert Heijn in het centrum. Foto: Jurgen van Hoof.

De duwrolstoelen zijn beschikbaar voor bezoekers van het centrum die niet permanent gebruik maken van een (eigen) rolstoel, maar voor wie het wel een probleem is om de afstanden in het winkelcentrum te overbruggen.
De rolstoelen zijn geleverd door de Stichting Handy-Car(e) die hiervoor een vergoeding ontvangt uit het gemeentelijk budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Eerder dit jaar werden al twee van deze leenrolstoelen geplaatst bij de aula van de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof aan de Sil in Valkenswaard. Daar blijken ze in een behoefte te voorzien.