Lage Heide ligt ter visie

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.

Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad bestemmingsplan 'Lage Heide, wonen' vastgesteld. Volgens de wettelijke regels ligt het plan dan nog eenmaal zes weken ter visie

 

Tot en met 14 september kunt u de plannen inzien in het gemeentehuis, de bibliotheek en het dorpshuis in Borkel, of digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Op 7 juli stelde de raad ook het exploitatieplan 'Lage Heide wonen' en de beeldkwaliteitplannen 'Lage Heide wonen' en 'Lage Heide landgoed' vast. Ook deze plannen liggen ter inzage tot en met 14 september. Mensen die al eerder een zienswijze tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen tot die datum beroep instellen bij de Raad van State. Hetzelfde geldt voor het exploitatieplan 'Lage Heide wonen'.  Het adres voor het instellen van beroep is: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Tegen de beeldkwaliteitplannen is geen beroep meer mogelijk.

 

Permanente informatie over Lage Heide vindt u op deze website. Kies rechts op de openingspagina voor de button 'lopende projecten' en vervolgens voor 'Lage Heide'.