Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2011.

Vanaf 1 juli gaat de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan van start.

 

In samenwerking met de horeca, politie, brandweer en gemeente zal de veiligheid in het uitgaansgebied worden verbeteren en de overlast voor bewoners worden verminderd.

 

Aanpak geluidsoverlast
De komende periode worden maatregelen genomen om geluidsoverlast beter te kunnen handhaven. Door toepassing van een innoverende techniek (HOLA-metingen) kan de gemeente geluidsoverlast van horeca objectief gaan handhaven.

 

Project aanpak geweld en vernielingen
Verder start er 1 juli een gezamenlijk project met een campagne tegen uitgaansgeweld en vernielingen op uitgaansroutes. Samen met de horeca, Stay Okay, De Kempervennen en de politie zal de gemeente op een ludieke wijze het horecapubliek informeren over de gevolgen van het overtreden van de regels, zoals wildplassen, vernielen van zaken en openbare dronkenschap.

 

Nieuwe sluitingstijden
In de vorm van een proef van één jaar worden de sluitingstijden op basis van een ontheffing van de burgemeester verruimd op vrijdagnacht naar 03.00 uur en op zaterdagnacht naar 04.00 uur. Op dit moment heeft de horeca in het centrum een ontheffing alleen op de zaterdagnacht tot 03.15 uur.

 

Geleidelijke afvloeiing
Door de invoering van een zogenaamde Cooling Down periode in het laatste uur, worden de bezoekers geleidelijk afgevloeid, waardoor o.a. de overlast van huiswaarts kerende stappers naar verwachting zal verminderen. Zo gaat om 02.00 uur op vrijdagnacht en om 03.00 uur op zaterdagnacht de muziek uit en mogen er na 02.30 respectievelijk 03.30 uur geen bezoekers meer naar binnen.

 

Door de horeca wordt met taxibedrijven afspraken gemaakt om het uitgaanspubliek sneller naar huis te kunnen vervoeren. Ook wordt nagedacht over het inzetten van bussen.

 

Over drie maanden zal in de vorm van een tussenevaluatie worden bekeken of het nieuwe beleid het gewenste resultaat heeft bereikt. Alle maatregelen zijn in een convenant KVU opgenomen, dat recent is ondertekend door de deelnemende partijen.

 

U kunt het besluit Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan hier downloaden.