Kwaliteitsimpuls Schaapsloop 1

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2015.

Wethouder Buiter en de voorzitter van de Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard (VICV) hebben tijdens een ondernemersbijeenkomst op 22 juni het Masterplan bedrijventerrein Schaapsloop 1 ondertekend.

 

Dit Masterplan is tot stand gekomen onder regie van de NV BOM. De ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor de herstructurering van het bedrijventerrein.

 

Masterplan
Het Masterplan is het eerste concrete resultaat van samenwerking tussen de drie partijen. In het Masterplan is een herstructureringsstrategie geformuleerd en zijn concrete deelprojecten benoemd. Zo wordt ingezet op de aanleg van een glasvezelnetwerk. Deze veelgehoorde wens van ondernemers zal worden gecombineerd met camerabeveiliging, om de veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren. Ook is aandacht voor de verbetering van de uitstraling van Schaapsloop 1, bijvoorbeeld door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, verbetering van de bewegwijzering en aandacht voor de kwaliteit van de groenvoorziening. Tevens zijn diverse verkeersmaatregelen in het Masterplan opgenomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de aanleg van een rotonde bij de kruising Europalaan-De Vest en het aanpakken van de parkeeroverlast. Verder is oog voor de (her)ontwikkeling van braakliggende kavels en incourant vastgoed. De mogelijkheden voor inbreidingslocaties naast De Vest worden onderzocht. Om de kwaliteitsverbetering te borgen neemt VICV het voortouw voor de opzet van parkmanagement.

 

Modern en dynamisch
Gemeente en bedrijfsleven vinden een gezamenlijke aanpak om de veroudering van het bedrijventerrein tegen te gaan noodzakelijk. De partijen ambiëren om van Schaapsloop 1 een modern en dynamisch bedrijventerrein te maken. Om zo het aantal arbeidsplaatsen te behouden en te laten groeien en een impuls te geven aan de (boven)lokale economie.