Kunstwerk 'In de wolken'

Dit item is gearchiveerd op 09-01-2014.

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht verleend aan kunstenaar J. Willems tot vervaardiging van het kunstwerk 'In de wolken'.

Kunstenaar Jos Willems heeft een ontwerp gemaakt voor het bronzen kunstwerk. Het kunstwerk wordt voorzien van tekstbijdragen, een kwatrijn, van voormalig stadsdichter en onlangs overleden Frans Hoppenbrouwers. Het nieuwe kunstwerk zal een plaats krijgen in het Van Bestpark, dicht bij het voormalige terrein van de Willem II sigarenfabrieken.

Sigarenmakerij

De valkerij en de sigarenmakerij zijn van grote cultuurhistorische betekenis voor Valkenswaard. Een belangrijk deel van de Valkenswaardse gemeenschap ontleent daaraan haar wezen en bestaansgrond. Daarom verdienen zij, ook in artistiek opzicht, aandacht in de openbare ruimte in Valkenswaard. De valkerij is in 2011-2012 verbeeld in een reeks cortenstalen valken, die samen de Wandelroute Valkerij vormen. Nu is het de beurt aan de sigarenmakerij om artistiek te worden vereeuwigd.

Vergankelijkheid

Met zijn bronzen beeld wil kunstenaar Jos Willems een nieuw en meerzijdig licht werpen op de sigaar. Met zijn allegorische voorstelling van een figuur die dansend op een wolk een sigaar torst, vat hij in één beeld opkomst en ondergang van deze voor Valkenswaard kenmerkende industrie samen. Niet met lof of kritiek, maar met milde ironie wordt het trotse ambacht gepaard aan het zware lot en het rokersgenot aan vergankelijkheid. Het beeld schetst, samen met het kwatrijn van Frans Hoppenbrouwers, op speelse wijze de ironie van genot en glorie, gevolgd door vergankelijkheid.

Kunstcommissie

Het kunstproject 'In de wolken' is voorgelegd aan de Kunstcommissie, die het van harte ondersteunt. Vooral de cultuurhistorische relevantie van het project wordt gewaardeerd.