Korting op uw ziektenkostenverzekering

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2010.

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre hebben voor alle minima afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraars CZ en VGZ.

 

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre hebben voor alle minima afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraars CZ en VGZ.

 

Wat bieden we u?
U krijgt een korting van 6 procent op de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

 

Doelgroep
De collectiviteitskorting geldt niet alleen voor bijstandsgerechtigden. Ook mensen met loon of uitkering tot 110 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen in aanmerking komen voor de korting.

 

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • U bent inwoner van de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard of Waalre.
  • U beschikt over een inkomen dat niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm.
  • U bent verzekerd bij CZ of VGZ. Als u verzekerd bent bij een andere ziektekostenverzekeraar, kunt u voor 1 januari 2011 overstappen naar CZ of VGZ. Als u zich aanmeldt bij CZ of VGZ, draagt CZ of VGZ zorg voor het opzeggen van uw huidige verzekering.
  • U hebt geen betalingsachterstand bij CZ of VGZ. Als u wel een betalingsachterstand hebt, kunt u in aanmerking voor de collectiviteitskorting nadat de volledige achterstand en eventuele incassokosten betaald zijn.

 

Uw inkomen
Om in aanmerking te komen voor de korting mag uw inkomen zoals gezegd niet meer bedragen dan 110 procent van de bijstandsnorm. Het gaat dus niet om welke inkomsten, maar om de hoogte van de inkomsten. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn AOW, WIA (WAO), ANW, ZW, WW, sommige heffingskortingen van de Belastingdienst, alimentatie of inkomsten uit arbeid.

 

Het maximale bedrag per maand aan inkomsten dat is toegestaan, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt uitgegaan van het netto inkomen inclusief vakantiegeld op maandbasis. De meest voorkomende bijstandsnormen zijn:

 

Bijstandsnorm (netto per maand inclusief vakantiegeld)

110% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (21 tot 65 jaar)

€ 913,06

€ 1.004,37

Alleenstaande (65 jaar of ouder)

€ 1.003,66

€ 1.104,03

Alleenstaande ouder (21 tot 65 jaar)

€ 1.173,93

€ 1.291,32

Alleenstaande ouder (65 jaar of ouder)

€ 1.260,94

€ 1.387,03

Gehuwden/ samenwonenden (21 tot 65 jaar)

€ 1.304,37

€ 1.434,81

Gehuwden/ samenwonenden (65 jaar of ouder)

€ 1.379,66

€ 1.517,63


 

 

De hierboven genoemde bedragen gelden per 1 juli 2010.

 

Aanmelden
Woont u in de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard of Waalre, hebt u een ander inkomen dan een bijstandsuitkering en wilt u in aanmerking komen voor de collectiviteitskorting, dan moet u het formulier collectiviteitskorting ingevuld en voorzien van een kopie van de gevraagde bewijsstukken, vóór 1 december 2010 sturen naar:

 

Samenwerkingsverband Werk & Inkomen
Antwoordnummer 26
5550 WB Valkenswaard.

 

Een postzegel is niet nodig!

 

Ingangsdatum
De korting gaat vervolgens in per 1 januari 2011. Aanmeldingen waarbij gevraagde gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Het aanmelden voor de collectiviteitskorting kan eenmaal per jaar. Latere aanmeldingen (dus na 1 januari 2011) worden pas vanaf januari 2011 verwerkt en gaan in per 1 januari 2012.

 

Informatie
Hebt u vragen over de collectiviteitskorting of over de aanmeldingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met Mieke Geldens van het samenwerkingsverband Werk & Inkomen, op maandag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 040-2083444.

 

Voor inhoudelijke informatie over de verzekering en de pakketten kunt u terecht op de websites van CZ (www.cz.nl) en VGZ (www.vgz.nl). U kunt ook bellen met de CZ Klantenservice, telefoonnummer 0900-0949 of de VGZ Klantenservice, telefoonnummer 0900-8490.

Kijk ook eens op onze website swi.rechtopbijstand.nl. Op deze website kunt u begrijpelijke informatie op bijstandsgebied van het samenwerkingsverband Werk & Inkomen raadplegen en zich inschrijven voor de gratis digitale nieuwsbrief.