Koppeling GBA en BAG gerealiseerd

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.

Op woensdag 11 mei is de koppeling tussen GBA (gemeentelijke basisadministratie) en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) in de gemeente Valkenswaard gerealiseerd.

 

Bij iedere inwoner van de gemeente zijn nu authentieke gegevens over het adres opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie. Burgers merken zelf niet direct iets van deze wijziging. Door de koppeling zijn alle afnemers van (persoons)gegevens voorzien van authentieke gegevens over het adres en vanaf nu verplicht de adressering aan te houden zoals deze in de basisregistraties is opgenomen.

 

Volgens de website van het ministerie van BZK zijn er tot nu 24 gemeenten gekoppeld. Volgens eerdere planning van het ministerie moeten alle Nederlandse gemeenten voor 1 juli zijn aangesloten, echter de deadline is al opgeschoven naar 1 november. Door een goede samenwerking met de betrokken teams en de leveranciers Centric en Vicrea is de koppeling in Valkenswaard ruim voor deze datum gerealiseerd. Vanwege deze activiteit waren de balies van het Klantcontactcentrum op 11 mei gesloten.