Klein onderhoud wegen

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2012.

In de periode van 12 november tot en met 21 december vindt onderhoud plaats aan de wegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte. De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn. Deze is minimaal bij kleine werkzaamheden, maar als aan de rijbaan gewerkt moet worden, kan een (gedeeltelijke) afsluiting van de betreffende weg noodzakelijk zijn. 

De vermelde planning is onder voorbehoud, want het werk is afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daardoor zijn verschuivingen dus mogelijk.

Oversteek N69 Corridor

Van maandag 12 tot en met woensdag 14 november wordt de voetgangersoversteek over de N69 (Eindhovenseweg) nabij de Corridor herstraat. De oversteek nabij de Corridor wordt toegankelijker gemaakt voor voetgangers en mindervaliden. In verband met de werkzaamheden wordt op dinsdag 13 en woensdag 14 november het gedeelte van de N69 tussen de kruising met de Leenderweg/Waalreseweg en de kruising met de Valkenierstraat/Carolusdreef afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Leenderweg/Europalaan en de Valkenierstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Eindhovenseweg en de oversteek bij de Corridor.

Herstraatwerkzaamheden inrit Antwerpsebaan

In de periode van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november wordt de inrit voor het complex Kempenhof aan de Antwerpsebaan afgesloten. Hiervoor geen verkeersomleidingen nodig. De verkeersafwikkeling op de Antwerpsebaan zal in deze periode wel enige hinder ondervinden.

Herstraten fietspad Dommelseweg

In de periode van maandag 26 november tot en met vrijdag 7 december worden de fietspaden langs de Dommelseweg op diverse locaties herstraat tussen de kernen Dommelen en Valkenswaard.
Hiervoor zijn geen verkeersomleidingen nodig. De werkzaamheden worden buiten de spitsuren uitgevoerd en de fietsers worden dan plaatselijk omgeleid.

Diverse kleine werkzaamheden

In de periode van 19 november tot en met 21 december worden op diverse locaties in de kernen Dommelen en Valkenswaard kleine herstratingswerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn geen verkeersomleidingen nodig.
Tijdens de werkzaamheden kan enige verkeersoverlast ontstaan.

Informatie

De gemeente informeert bewoners en bedrijven die de meeste overlast zullen ondervinden persoonlijk of per brief over de voorgenomen werkzaamheden.

Voor technische vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt contact opnemen met de heer Joost Hermans van aannemingsbedrijf van Doorn Infra, telelefoonnummer (073) 5479374.

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Valkenswaard. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083634.