Klein onderhoud asfaltwegen

Dit item is gearchiveerd op 04-11-2012.

In de periode van 1 tot en met 3 november vindt onderhoud plaats aan de asfaltwegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte. De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn. Deze is minimaal bij kleine werkzaamheden, maar als aan de rijbaan gewerkt moet worden, kan een (gedeeltelijke) afsluiting van de betreffende weg noodzakelijk zijn.

De vermelde planning is onder voorbehoud, want het werk is afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daardoor zijn verschuivingen dus mogelijk.

Tienendreef nabij voetgangersoversteek

Op donderdag 1 november worden gedeelten van de rijbaan van de Tienendreef nabij de voetgangersoversteek (op het wegvak tussen de Dommelstraat en het tankstation) van een nieuwe toplaag voorzien. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Rotonde Tienendreef /Damianusdreef

Op donderdag 1 november worden gedeelten van de rijbaan op de rotonde Tienendreef-Damianusdreef van een nieuwe toplaag voorzien. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Fietspad Valkenierstraat

Op donderdag 1 november wordt het fietspad op de Valkenierstraat aan de noordzijde hersteld.
Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Korteweg Borkel

Op donderdag 1 november worden gedeelten van de rijbaan Korteweg vanaf de Dorpsstraat opnieuw geasfalteerd. De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten. 5 Dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Kromstraat

Op donderdag 1 november worden gedeelten van de rijbaan hersteld en/of opnieuw geasfalteerd. De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten. 5 Dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Weegbree

Op donderdag 1 november wordt een gedeelte van de rijbaan van de Weegbree nabij huisnummer 7 hersteld. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Doornappelstraat

Op donderdag 1 november wordt een gedeelte van de rijbaan over de gehele breedte van de Doornappelstraat nabij huisnummer 1 hersteld. De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten. De bewoners kunnen hun woningen via de andere zijde van de Doornappelstraat bereiken.

Fietspad de Malpie

Op donderdag 1 november wordt op het fietspad aan de Malpie de kantschade hersteld. Het fietsverkeer wordt ter plaatste omgeleid danwel geregeld met verkeersregelaars.

Herstellen putranden

Op donderdag 1 november worden de putranden op de Prins Bernhardstraat in Valkenswaard en de Norbertusdreef in Dommelen hersteld Het verkeer wordt ter plaatste omgeleid danwel geregeld met verkeersregelaars.

Molenstraat

Op donderdag 1 november worden gedeelten van de rijbaan op de Molenstraat nabij huisnummer 203 opnieuw geasfalteerd. De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.

J.F. Kennedylaan ter hoogte van MCB

In het weekend van vrijdag 2 en zaterdag 3 november worden gedeelten van de rijbaan van de J.F. Kennedylaan van een nieuwe toplaag voorzien. De werkzaamheden starten vrijdagavond vanaf 24.00 uur en duren tot zaterdagavond 20.00 uur. De asfaltdeklaag van de J.F. Kennedylaan wordt vernieuwd over het gedeelte nabij de parkeerplaats van de MCB. De doorgaande route van de J.F Kennedylaan is op de genoemde dagen afgesloten. Op vrijdag en zaterdag is de MCB beperkt bereikbaar.

Leenderweg nabij Bosstraat

Op vrijdag 2 november wordt een gedeelte van de rijbaan van de Leenderweg nabij de Bosstraat van een nieuwe toplaag voorzien. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Nieuwe Waalreseweg

Op vrijdag 2 november worden op diverse plaatsen ter hoogte van de flat tegenover winkelcentrum ’t Gegraaf gedeelten van de rijbaan hersteld. De rijbaan moet hiervoor gedeeltelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.

Fietspad Maastrichterweg

Op zaterdag 3 november wordt op 2 locaties het fietspad aan de Maastrichterweg hersteld. Op het kruispunt nabij de Hoeve wordt het verkeer tijdelijk afgesloten. Het fietsverkeer wordt ter plaatste omgeleid.

Fietspad De Vest

Op zaterdag 3 november wordt op het fietspad aan De Vest nabij huisnummer 66 aan de zuidzijde hersteld. Het fietsverkeer wordt ter plaatste omgeleid en/of geregeld met verkeersregelaars.

Markeren asfaltwegen

In dezelfde periode als de asfaltonderhoudswerkzaamheden worden binnen de gemeente markeringswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer zal dan worden geregeld met verkeersregelaars.

Informatie

De gemeente informeert bewoners en bedrijven die de meeste overlast zullen ondervinden persoonlijk of per brief over de voorgenomen werkzaamheden.

Voor technische vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. Kerstens van aannemingsbedrijf Ballast Nedam telefoonnummer 06-23695468.

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Valkenswaard. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083634.