Kinderbijschrijving paspoort vervallen

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2012.

Kinderen moeten een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. Vanaf 26 juni 2012 is de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten vervallen.

 

Hebt u nog kinderen in uw paspoort bijgeschreven, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een paspoort of identiteitsbewijs aan te vragen.

 

Verwachte drukte

Door een landelijke piek in de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten, kan de levertijd van deze reisdocumenten oplopen. Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. Voor het aanvragen van een reisdocument is het nodig een afspraak te maken, dit kan ook via deze website.Bij het product 'paspoort' en 'identiteitskaart' onder het kopje 'Hoe lang duurt het?' vindt u recente informatie over levertijden. Meer informatie kunt u lezen via de link: www.paspoortinformatie.nl.

 

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen/.
Een volwassene kan bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, er voor kiezen de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

 

Openingstijden van de balies

  • maandag 8.15 - 20.00 uur (in de zomerperiode van 9 juli t/m 13 augustus open tot 16.00 uur)
  • dinsdag tot en met donderdag 10.00 - 16.00 uur
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur

U moet een afspraak maken voor een bezoek aan de balie. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op nummer 040-208 3444 of via deze website.

 

Op woensdag 18 juli vinden er technische werkzaamheden plaats om die reden is het die dag niet mogelijk om spoedaanvragen voor reisdocumenten te doen.