Inwonertal Valkenswaard licht gedaald

Dit item is gearchiveerd op 23-01-2014.

In vergelijking met het jaar 2013 is het aantal inwoners in de gemeente Valkenswaard afgenomen. De gemeente telde op 1 januari 2013 30.595 inwoners. De voorlopige telling van 1 januari 2014 is uitgekomen op 30.337. Dat zijn dus 258 personen minder dan vorig jaar. 

In 2013 werden 203 kinderen geboren: 107 jongens en 96 meisjes. Er overleden 305 personen: 158 mannen en 147 vrouwen. Dit leidde tot een negatief geboorteoverschot van -102. Afgelopen jaar vertrokken in totaal 1153 mensen uit Valkenswaard en vestigden zich 997 nieuwe inwoners in onze gemeente. Hierdoor was sprake van een negatief vestigingsoverschot van -156. De bevolkingsafname bedroeg dus uiteindelijk 258.
In 2013 werden 120 huwelijken voltrokken en 15 partnerschapsregistraties gesloten.
Er werden 77 echtscheidingen en ontbindingen partnerschapsregistratie ingeschreven.